Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Temcid Ne Demektir? Temcid Pilavi Nedir - Tekbir - Tesbih -Tahmid - Temcid - Tehlil - İstiazâe - İstiğfar Kelimeleri...
#1
[Resim: 147657881912331.png]

Temcid Ne Demektir? Temcid Pilavi Nedir


Sual: selamun aleykum temcid nedir temcid ile ilgili bilgi edinmek istiyorum... ?

Cevap: ve aleykumusselam ve rahmetullah
TEMCÎD- Temcît,
“Mecdetme,Şereflendirme, Yüceltme,Onurlandırma” demektir Peygamber Efendimiz’i öven kasîdelere “ Temcîd” denir Müezzinler, camilerinden,sela, zikir, salavât, dua gibi metinlerden oluşan ve adına “temcîd” denilen bu kasîdeleri okuyarak halkı sahura kaldırırlardı Bu o kadar yaygın hâle gelmişti ki, sahur yerine temcid, sahurda yenilen pilava da temcid pilavı denir olmuştu Tembel hanımlar, sahura bir şey hazırlayamadığı zamanlar, akşam iftardan kalmış pilavı ısıtıp sofraya getirirlerdi Bu hanımların tembellikleri sâyesinde, ev ahâlisine sahurda yine temcid pilâvına tâlim, bize de günümüze kadar gelmiş o meşhur tâbir kaldı...


temcid nedir? temcid ne demek
islami kavram olarak temcid

TEMCÎD

(تمجيد)

Türk dinî mûsikisi formlarından.

Sözlükte “tâzim ve senâ etmek” anlamındaki temcîd minarelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua, tazarru ve münâcâtlar hakkında kullanılır. Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayıp ramazanın teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından, ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler tarafından halkın iştirakiyle minarede okunurdu. Temcîd sahur vaktinde okunduğundan halk arasında “sahur” mânasına da gelir. Cami ve tekkelerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak topluluğu yönetmek müezzinlerin ve zâkirlerin önemli görevlerindendi. Mehmed Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm’da temcîdin Sultan Nâsırüddin’in emriyle başladığını ve gecenin son üçte birinde okunduğunu yazar. Nâsırüddin, Memlük Hükümdarı I. Baybars’ın oğlu el-Melikü’s-Saîd Berke Han’dır (1277-1279). Kandil ve Kadir gecelerinde temcîde çıkanların sayısı artar, temcîd okunurken minarenin altında toplanan insanlar okunan temcîd hakkında yorumlar yaparak âdeta bir mûsiki meclisi oluştururlardı. Üç aylarda düzenli biçimde sürdürülen temcîdin üç aylar dışında özel gecelerde okunduğu yerler de vardır.

Temcîd şu şekilde icra edilir: Bir kişinin, “Yâ hazreti mevlâm” şeklindeki girişinden sonra üç defa kelime-i tevhid çekilir. Ardından peygamberlerden bazılarının ismi zikredilir ve Hz. Muhammed’e salâtü selâm getirilir. Daha sonra Allah’ın isimlerini ihtiva eden Kur’an âyetlerinden biri okunur; bunu bir beyitten ibaret münâcât veya na‘tın okunması takip eder. Hep birlikte “ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîn” denilip ardından bir kişi tarafından fâtiha çekildikten sonra yine bir kişinin, “Mâ kâne Muhammedün ebâ ehadin ...” (...) veya “Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yasifûn ...” (...) diye başlayan âyeti okumasıyla temcîd sona erer. Ramazan ilâhilerinde olduğu gibi temcîdlerin güftelerinde de ramazanın ilk on beş gecesinde “merhabâ yâ şehr-i ramazan merhabâ!”, son on beş gecesinde “elvedâ dost elvedâ!” ifadeleri kullanılır.

Rast, uşşak, segâh, hicaz, nevâ, hüseynî, acem, acem-aşiran, eviç, muhayyer, şehnaz gibi makamların normal seyri takip edilerek icra edilen temcîdler ilâhi veya tevşih şeklinde bestelenmiş olmadığı için her gece ayrı makamda okunur, başından sonuna kadar bu makam üzerinde devam ederdi. Bazan nihâvend ve sûzinak ilâhilerin de okunduğu olurdu. Suphi Ezgi, Sünbülî Dergâhı zâkirbaşısı Hoca Fehmi Efendi’den kaydettiği bir temcîdin notasını yayımlamıştır (bk. bibl.).

Temcîdler, İstanbul’da önceleri Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdâyî ve Nasûhî dergâhlarında okunmaya başlanmıştır. Hüdâî Dergâhı’nda her pazartesi ve cuma gecesi temcîd okunması âdetini bizzat Aziz Mahmud Hüdâyî ihdas etmiştir. Ayrıca İstanbul Tophane’de Kādirîhâne Tekkesi’n-de, Kocamustafapaşa’da Sünbül Sinan Dergâhı’nda, Cerrahpaşa’da Oğlanlar Tekkesi’nde, Eyüp Sultan Camii’nde, Karagümrük’te Hırka-i Şerif Camii’nde, Eğrikapı’da İvaz Efendi Camii ve Tekkesi’nde temcîd okunmaktaydı. Süleymaniye Camii’nde sadece ramazan gecelerinde, Çengelköy Havuzbaşı’nda Kādiriyye’den Şeyh Nevruz’un tekke ve camisinde kandillerde temcîd okunduğu nakledilir.

Dinî mûsikinin birçok formunda olduğu gibi temcîd de Anadolu’da daha basit bir şekilde icra edilmiştir. Çorum bölgesinde okunan bestenigâr temcîdin güftesi Eşrefoğlu Rûmî’ye aittir. “Mevlâm, dâim Allah” sözleriyle başlayan ve, “Kamu aylar kamu yıldız/Âh ederim gece gündüz” güftesinin okunmasının ardından ramazanın ilk on beş gününde, “Şükür yine geldi mâh-ı mübârek”, son on beş gününde “Yöneldi gitmeye yoktur karârı” güfteleri muhayyer kürdî makamındaki melodinin üzerine okunarak temcîde ilâve edilirdi. Bazan temcîd ilâhi ve na‘tlarla uzatılabilirdi.

BİBLİYOGRAFYA:

Mehmed Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm: Kitâbü’s-Salât, İstanbul 1326, s. 50; Suphi Ezgi, Türk Musikisi Klasiklerinden Temcit-Na’t-Salât-Durak, İstanbul 1945, s. 4-7; a.mlf., Nazarî-Amelî Türk Musikisi, İstanbul, ts., III, 67-72; Nuri Özcan, Onsekizinci Asırda Osmanlılar’da Dînî Mûsıkî (doktora tezi, 1982), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, I, 19-20; Recep Tutal, Türk-Din Musikisinde Na‘t, Tesbih ve Temcidler (yüksek lisans tezi, 1994), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; Cemaleddin Server Revnakoğlu, “Minare Musikimizde Temcîd’ler”, Tarih Konuşuyor, sy. 36, İstanbul 1967, s. 2996-3000; Pakalın, III, 451 (Çorum’da temcîdle ilgili bilgiler Hâfız Receb Camcı’dan alınmıştır).

---------------

Bunları Biliyormusunuz ?

Tekbir Allahü ekber

Tahmid Elhamdülillah

Tesbih Sübhanallah

Takdis Kutsamak

Tehlil La ilahe illallah

Temcid Muhammed Mustafaya övgü icin Yazılmış kasideler, yani bir nevi salavat çeşitleri

Salavat : Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

İstiazâe Korunma talep etme yani bir örneği "Euzubillahimineşşeytanirracim"

İstiğfar Estağfurullah

Celle Celalühü Azameti Yüce ve Ulu

Celle Şanühü Şanı Yüce ve Ulu

Takdis Kutsamak ,Kutsal sayma, Bu konuyu şöyle izah edebiliriz

[Resim: Allah-Mukaddesdir-kutsal-ve-ulasilmaz-ol...BKopie.png]


[size=24]Ya Kuddüs
,

Allah Kutsaldır Mukaddesdir. Kutsal ve Ulaşılmaz Olanları Sever.

Kutsal Olan Din ,Kitap, ırz, Namus, Vatan , Bayrak Gibi Kutsalları Koruyanları Sever.

[/size]

Signing of Karoglan [Resim: 149213423837045.png]
Alıntı
#2
Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Signing of israNUR [Resim: 147252135085353.png]
Alıntı
#3
Begeni icin Tesekkürler

Signing of Karoglan [Resim: 149213423837045.png]
Alıntı
#4
Ellerinize sağlık paylaştığınız için Teşekkür ederim. :N1LaLaLaHL:

Signing of Gülbin
GÜLBiN
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi