Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cuma Gününde Duâ
#1
Cuma Gününde Duâ

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem
-sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:"Cum'a gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir müslim namazda
ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate
tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle
buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)Cum'a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu
ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde
her halde duâ müstecâb olur demektir.

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:[Resim: 111_1.gif]- 'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır.

-"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azameti semâ ile arz arasını
doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir.
Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre
ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan
bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit
bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği
vaktinde kaldırılır." (13)"Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl." (14)Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik
etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir."Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz
kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah
Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar. " (15)"Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur." (16)[Resim: 112_1.gif]"Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah
'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet
eder. Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde:
"İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir." buyurdular."Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa[Resim: 113_1.gif]diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (17)

Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi